Kuhinja
Kuhinja
Zidovi
Kuhinja
Vrata
Zidovi
Ormari
Ormari
Ostalo
Ostalo
Ormarići
Stepeništa
Stepeništa
Ormari
Vrata
Zidovi
Stepeništa
Ormarići
Ostalo
Ormarići

Potpora iz EU fonda


Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja

Kratki opis projekta: Dana 25.01.2016., poduzeće Kruljac d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0010. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti poduzeća, povećanje kapaciteta proizvodnje, uvođenje novih proizvoda i povećanje količinske produktivnosti poduzeća.
Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju novog proizvodnog prostora, nabavu opreme i proizvodnju novih linija proizvoda. Ostali važniji ciljevi su proizvodnja nove linije proizvoda od masivnog drva, otvaranje nove proizvodne linije koja omogućuje lakiranje materijala za izradu namještaja te kompletiranje postojeće proizvodnje namještaja dodavanjem završne faze lakiranja. 

Očekivani rezultati projekta:

  • Izgrađen poslovni objekt površine 833,70 m²
  • Izgrađena lakirnica sa sušarom i provedena edukacija 4 zaposlenika
  • Nabavljen sustav otprašivanja, postrojenje za grijanje na biomasu i provedena edukacija 3 zaposlenika
  • Nabavljeno računalo za upravljanje lakirnicom
  • Provedene marketinške aktivnosti i aktivnosti vidljivosti


Ukupna vrijednost projekta: 7.746.515,80 Kn
EU sufinanciranje projekta: 2.731.605,98 Kn
Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2016.- prosinac 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Mario Kruljac, mario@kruljac.hr, + 385 1 6213 453

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr ,

http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf i
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Kruljac d.o.o.